FAMILIEBEHANDLING

Hvad er familiebehandling?

Hvilken familiebehandling tilbydes?

Udbydes jf. Servicelovens § 52, stk. 3. Familiebehandling tilbydes til familier med børn og unge, med behov for hjælp og støtte – for at sikre optimal udvikling og trivsel.

Forløbet tilrettelægges ud fra den enkelte families behov – hele familien inddrages. Familiens netværk kan, efter aftale, ligeledes inddrages i behandlingen. Såfremt der opstår akutbehov har forældrene mulighed for at få kontakt til mig uden for normal arbejdstid.

Vi arbejder med afsæt i kognitiv narrativ terapi,  med flere forskellige metoder for at optimere familiernes mulighed for positiv udvikling. Der arbejdes blandt andet med den kognitive diamant, dialogkort, positiv tænkning, mental robusthed, konflikttrekanten m.m.

Indholdet i familiebehandlingen kan være:

 • Praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet, for at øge strukturen fremadrettet
 • Coachende samtaler med barnet og forældrene
 • Råd og vejledning til at fastsætte hensigtsmæssige retningslinjer og rammer omkring barnet
 • Arbejde på at få forældrene til at påtage dig ansvar og omsorg for børnene
 • Ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner
 • Fastholde gode handlemønstre og positiv adfærd
 • Konkret guidning ift. pædagogik og opdragelse

For at sikre at barnet kan trives i et trygt hjemmemiljø og udvikle sig hensigtsmæssigt, arbejdes der blandt andet med forældrenes evne til at:

 • Knytte sig til barnet
 • Se og høre barnet
 • Stimulere barnet optimalt
 • Opnå struktur ift. barnet
 • Fastsætte hensigtsmæssige rammer og regler for barnet
 • Regulerer sig selv emotionelt ift. barnet

Den konkrete behandling består af samtaler og aktiviteter med familien. Oftest foregår behandlingen hver eller hver anden uge, forløbet skræddersyes til den enkelte familie.

Familiebehandlingen tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer og er hjælp til selvhjælp. Formålet med behandlingen er at give forælderen brugbare værktøjer ift. Håndtering af barnet.

Der vil blive udarbejdet en statusrapport, der vil være kommunen i hænde senest 1 uge før statusmødet. Statusrapporten vil, så vidt muligt, blive gennemgået med forældrene.

Rapporten vil følge gældende lovgivning. Det betyder at den vil indeholde beskrivelse af det forgangne forløb, barnets trivsel og udvikling og forældrefunktion. Der kan fremgå forslag til fremtidig støtte og behandling.

Første rapport udarbejdes efter 3 måneder, og efterfølgende status vil blive udarbejdet efter 6 måneder.

j

Vil du vide mere?

Send en mail via kontaktlenja@outlook.dk eller ring til Lenja i dag på tlf. 5337 1634