KONTAKTPERSON

Hvad kan en kontaktperson hjælpe med?

Ifølge Lov om Social Service §§ 52/ 76​

Før der kan tilknyttes en kontaktperson:

Hvis sagsbehandleren i familieafdelingen vurdere at dit barn har brug for særlig støtte, kan sagbehandleren bevilge en kontaktperson til dit barn. Inden kontaktpersonen kan bevilges skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50. Denne undersøgelse vil vise om der er behov for støtte og evt. hvilken form for særlig støtte, der er behov for.

Opstartsmøde og handleplan

Inden støtten sættes i gang vil der oftest være et opstartsmøde, hvor både dit barns sagsbehandler, kontaktpersonen og I som familie deltager. På mødet laves en handleplan med mål, som skal støtte barnets trivsel og udvikling.

Vi arbejder med udgangspunkt i handleplanen. Indsatsen er tilpasset til efter dit barns behov. I nogle tilfælde vil nogle få timer ugentligt være tilstrækkeligt, andre gange vil det være nødvendigt, at den unge har mulighed for at kunne kontakte os døgnet rundt. Dette er en mulighed – bruges oftest i opstartsperioden og i akutte situationer.

Vores kerneopgave er at støtte dit barn!

Med udgangspunkt i dit barns behov for særlig støtte, kan vi hjælpe med:

 • Støtte og vejlede i forhold til skolen, arbejdet, boligforhold eller fritidsaktiviteter.
 • Yde vejledning og støtte i forhold til at løse problemer i familien.
 • Styrke netværket omkring barnet.
 • Være til rådighed, når barnet har behov for en voksen at tale med om de ting, der er svære.
 • Yde mentor støtte, evt. deltagelse i vigtige møder på kommunen eller i skolen.
 • Yde støtte, når barnet udsluses fra en plejefamilie eller opholdssted.

Hvordan arbejdes der med dette?

 • Vi vurderer dit barns aktuelle behov for henholdsvis omsorg og struktur og tager udgangspunkt i dette.
 • Ved at skabe kontakt og danne en tillidsfuld relation.
 • Vi kan være med til at løse praktiske opgaver, med dit barn – i fællesskab.
 • Ved at vejlede dit barn, samt være bindeled imellem socialforvaltningen, skole, job eller andre instanser og barnet.
 • Ved at foretage udadrettede aktiviteter sammen med dit barn.
 • Vi kan tilrettelægge aktiviteter der kan være med til at træne dit barns funktioner i forhold til hverdagen, og sikre at udfordringerne er tilpasset barnets ressourcer, behov og begrænsninger.

Statusattest:

Der udarbejdes løbende statusattest.

Første gang efter 3 måneder, derefter min. hver 6. måned.

Statusattest kan også udarbejdes efter behov – ved anmodning fra barnets sagsbehandler.

Støttekontaktpersons ordning under efterskoleophold

For nogen unge kan det være meget hjælpsomt og nødvendigt at have en ekstra støtte-kontaktperson under efterskoleopholdet. Disse timer er til særlig støtte og guidning bl.a. til at kunne takle den frihed og selvforvaltning, som også er en del af ”efterskole livet”.

Forlængelse af støtte-kontaktpersons ordningen efter det 18. År

De fleste støttemuligheder til børn og unge ophører, når den unge fylder 18 år. Der kan dog være en undtagelse i forhold til en støtte-kontaktperson. Der kan inden den unge fylder 18. år, træffes afgørelse om at forlænge støtten helt op til den unge fylder 23 år.

Efterværn, bevilges efter servicelovens § 76.

 

Vil du vide mere?

Send en mail via kontaktlenja@outlook.dk eller ring til Lenja i dag på tlf. 5337 1634