SAMVÆR

Støttet & Overvåget samvær

Jf. Servicelovens § 71, stk. 2 skal kommunen træffe afgørelse omkring omfanget og udøvelsen vedr. samvær mellem forælder og barn. Det betyder blandt andet at kommunen skal vurdere om det er nødvendigt med støttet eller overvåget samvær.

Jeg tilbyder at være samværskonsulent for forældre med anbragte børn & unge. Som udgangspunkt tilbyder jeg at deltage i samvær der foregår i forældrenes hjem, samt på anbringelsesstedet.

Første statusbeskrivelse udarbejdes efter 3 måneder, og efterfølgende status vil blive udarbejdet efter 6 måneder. Det er muligt at aftale andre løbende deadlines.

Temaerne i statusbeskrivelserne er:

  • Opgavebeskrivelsen – Beskrivelse af den bestilte opgave
  • Rammerne for samværet – Hvor foregår samværet? Hvor ofte? I hvilket tidsrum? Hvem deltager?
  • Støtten under samværet – Fokuspunkter: Hvad er der arbejdet med? Hvornår har det været nødvendigt at korrigere/ gribe ind/ guide?
  • Interaktion under samvær – Hvordan er samspillet mellem forælderen og barnet?
  • Barnets reaktion under samvær – Hvordan reagerer barnet under samværet?
  • Sammenfatning

Vil du vide mere?

Send en mail via kontaktlenja@outlook.dk eller ring til Lenja i dag på tlf. 5337 1634