STØTTEPERSON

Hvad kan en støtteperson hjælpe med?

Vi tilbyder støtte i forbindelse med servicelovens § 54, stk. 1, til forældre med anbragte børn. Formålet med støtten er at “bibringe forståelse for hvorfor ens barn er anbragt”.

Det kan være svært at have et anbragt barn, samt at forstå og acceptere den situation du står i. Derfor kan det være godt at have en støtteperson, som du kan dele dine oplevelser med.

Din støtteperson er ikke din ven, men en stabil støtte som er der for dig, når du har brug for det. Vi bestræber os på at være meget fleksible.

Som støtteperson er vores fornemmeste opgave;

At lytte til dig.

boern-paa-vej

Vores erfaringsgrundlag i arbejdet med mennesker er bredt; Vi har arbejdet med børn i alle aldre og voksne med mange forskellige problemstillinger. Herunder mennesker der har diagnoser, selvskadende adfærd, har misbrug, har problemer med kriminalitet m.m.

Det er vigtigt for os at tilpasse støtten individuelt, så der er fokus på dine ønsker og behov. Vi ligger vægt på at vi har en anerkendende, åben, ærlig og respektfuld dialog.

Alle oplysninger som kommunen giver os, videregives til dig. Kommunen har ingen ret til at få dokumentation omkring indholdet i samarbejdet mellem støttepersonen og dig. Forvaltningen kan lave opfølgning ved at spørge dig om du er tilfreds med støtten – for at sikre at du får den hjælp og støtte du har brug for – decideret tilbagemeldinger på samarbejdet kan kommunen ikke få. Det betyder at der ikke skrives noget ned omkring vores møder.

Vi opsøger nyere viden og er optaget af at sikre at lovgivningen bliver overholdt. Derudover kan vi hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål omkring samvær, lovgivning, forældremyndighed o. Lign.

Når vi deltager i møder med kommunen, har vi gode erfaringer med at skrive referat undervejs. Dette for at sikre at alle høre det samme og kan huske hvad der er talt om, samt aftalt på de enkelte møder. Hvis du ikke ønsker dette eller har brug for at vi laver notater omkring møderne, så gør vi det naturligvis ikke. Vi har erfaring med at deltage i møder med forskellige samarbejdspartnere f. eks. statusmøder, netværksmøder, psykiatrien, misbrugscenter, familieretshuset etc.

 

Når dit barn er anbragt, er du stadig forælder –

Dét kan en anbringelse ikke ændre på!

u

 Folder vedr. § 54 Støtteperson

U

Vil du vide mere?

Send en mail via kontaktlenja@outlook.dk eller ring til Lenja i dag på tlf. 5337 1634

Medlem af:

logo_2012