STØTTEPERSON

Hvad kan jeg som støtteperson hjælpe med?

Jeg tilbyder støtte i forbindelse med servicelovens § 54, stk. 1, til forældre med anbragte børn. Formålet med støtten er at “bibringe forståelse for hvorfor ens barn er anbragt”.

Det kan være svært at have et anbragt barn, samt at forstå og acceptere den situation du står i. Derfor kan det være godt at have en støtteperson, som du kan dele dine oplevelser med.

Med mig som din støtteperson, har du mulighed for at få NADA ved vores møder.

Jeg er ikke din ven, men din støtteperson som er der for dig, når du har brug for det. Jeg er meget fleksibel og kan have aftaler, når det passer dig.

Som støtteperson er min fornemmeste opgave;

At lytte til dig.

boern-paa-vej

Mit erfaringsgrundlag i arbejdet med mennesker er bredt; Jeg har arbejdet med børn i alle aldre og voksne med mange forskellige problemstillinger. Herunder mennesker der har diagnoser, selvskadende adfærd, har misbrug, har problemer med kriminalitet m.m.

Det er vigtigt for mig at tilpasse støtten individuelt, så der altid er fokus på dine ønsker og behov. Jeg ligger vægt på at vi har en anerkendende, åben, ærlig og respektfuld dialog.

Alle oplysninger som kommunen giver mig, videregives til dig. Kommunen har ingen ret til at få dokumentation omkring indholdet i samarbejdet mellem dig og mig. Forvaltningen kan lave opfølgning ved at spørge dig om du er tilfreds med støtten – for at sikre at du får den hjælp og støtte du har brug for – decideret tilbagemeldinger på samarbejdet kan kommunen ikke få. Det betyder at der ikke skrives noget ned omkring vores møder, ej heller hvad vi taler om.

Jeg begår mig hjemmevant i forhold til at opsøge nyere viden og er optaget af at sikre at lovgivningen bliver overholdt. Derudover kan jeg hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål omkring samvær, lovgivning, forældremyndighed o. Lign.

Når jeg deltager i møder med kommunen, har jeg god erfaring med at skrive referat undervejs. Dette for at sikre at alle høre det samme og kan huske hvad der er talt om og aftalt på de enkelte møder. Hvis du ikke ønsker eller har brug for at jeg laver notater omkring møderne, så gør jeg det naturligvis ikke. Jeg har erfaring med at deltage i møder med forskellige samarbejdspartnere f. eks. statusmøder, netværksmøder i psykiatrien/ misbrugscenter/ Jobcenter, møder i statsforvaltningen etc.

 

Når dit barn er anbragt, er du stadig forælder –

Dét kan en anbringelse ikke ændre på!

u

 Se min folder HER – § 54 Støtteperson

U

Vil du vide mere?

Send en mail via kontaktlenja@outlook.dk eller ring til Lenja i dag på tlf. 5337 1634

Se mere om priserne HER

Medlem af:

logo_2012