At bede om hjælp er en styrke - ikke en svaghed!

Min primære opgave er at samarbejde med forældre der har anbragte børn. Som forældre er jeres behov i fokus.

Jeg tilbyder også at være samværskonsulent, kontaktperson og familiebehandler.

Lenja

Kontakt­person

Støtte til udsatte børn & unge

Samvær

Hjælp & støtte i forbindelse med samvær

Familie­behand­ling

Vejledning og støtte til udsatte familier

Pro bono

Frivilligt/ ulønnet arbejde

Kører på hele sjælland

Kontakt mig for yderligere information