LINKS

Links

Frivillig forening af kompetente og veluddannede støttepersoner.

Forældrelandsforening – støtter forældre til børn med særlige behov.

Foreningen for bedsteforældre og øvrig familie til anbragte børn.

Pjece til forældre, med børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet.

Forening der kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes. Tilbyder gratis bisidder til børn og unge.