ØVRIGE YDELSER

Øvrige ydelse

Kontaktperson

Hvis sagsbehandleren har vurderet at dit barn har brug for en voksen at tale med, kan barnet tilbydes en kontaktperson.

Jeg ligger stor vægt på at skabe en god og tryg relation med barnet. Som jeg ser det er det alt afgørende at barnet har tillid til mig, for at få det optimale ud af relationen.

Det er kommunen (sagsbehandleren) der bevilger og betaler for ordningen. 

Som kontaktperson kan jeg hjælpe dit barn i alle tilfælde; Både uden, før, under og efter en anbringelse. Jeg kan hjælpe dit barn i efterværn – frem til barnet (den unge) fylder 23 år.

Både dit barn og dig er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål vedr. ordningen.

Samværskonsulent

Jeg tilbyder at være samværskonsulent for dig som forælder til et anbragt barn. Jeg kan deltage i samvær der foregår i dit hjem eller på barnets anbringelsessted.

Støttet samvær:

Støtten er iværksat i samarbejde med dig som forælder, for at hjælpe dig til at have det bedst mulige samvær. Der udarbejdes ikke statusattester.

 

Overvåget samvær:

Støtten er iværksat efter en afgørelse i Børn og Unge udvalget. Støtten er iværksat for at sikre at barnet ikke lider overlast under samværet. 

Der udarbejdes status hver 3. – 6. mdr. alt efter behov.

Familiebehandling

Hvis sagsbehandleren og du, som forælder, er enige om at du har brug for støtte og hjælp til at optimere din hverdag med dit barn, kan du modtage familiebehandling. 

Alle forløb er særligt tilrettelagt, så de passer ind i din hverdag, som forælder. Jeg er fleksibel og har mulighed for at mødes både dag og aften. 

Den konkrete behandling består af samtaler og aktiviteter med jer som familien. 

 

Det er kommunen (sagsbehandleren) der bevilger og betaler for ordningen.

 

Der udarbejdes status hver 3. – 6. mdr. alt efter behov.